Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία σχετικά με το προϊόν πού σας ενδιαφέρει αλλά και για να ενημερωθείτε για την διαθεσιμότητα τού

Προϊόντα πέτρας

 
DUROSTICK D-12

Ακρυλικό διάφανο βερνίκι εμποτισμού φυσικών και τεχνητών πετρών, διακοσμητικών τούβλων, πυρότουβλων κ.α.

DUROSTICK D-72

Ακρυλικό διάφανο πολυουρεθανικό βερνίκι εμποτισμού πέτρας, υδατικής βάσεω

RENOLIT

Αδιαβροχοποιητικό πετρών. Σιλικονούχο, υδαταπωθητικό υλικό εμποτισμού, που περιέχει διαλύτες

Ειδικά κονιάματα δόμησης

DUROSTICK D-3

Ακρυλική, τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα υψηλών απαιτήσεων, κατάλληλη για τη συγκόλληση και αρμολόγηση υαλότουβλων

DUROSTICK D-10

Συγκολλητικό κονίαμα για δομικά στοιχεία Porobeton

DUROSTICK D-8

Πυρίμαχο συγκολλητικό κονίαμα για πυρότουβλα

DUROSTICK D-11 SUPER FAST

Ταχύπηκτο, ειδικό επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα πρώιμων αντοχών

DUROFAST

Τσιμέντο υπερταχείας πήξεως, που σκληραίνει σε λίγα λεπτά

Βελτιωτικά μπετόν - κονιαμάτων & επιχρισμάτων

DUROSTICK D-20

Ακρυλική ρητίνη η οποία, προστιθέμενη σε κάθε τύπο τσιμεντοκονιαμάτων και ασβεστοκονιαμάτων, βελτιώνει σημαντικά τις ιδιότητές τους

DUROFIBRE

Ίνες πολυπροπυλενίου 6 & 12 mm

Προϊόντα για σοβάτισμα & επισκευές

DUROSTICK D-40

Έτοιμος σοβάς βασικής στρώσης, χωρίς ασβέστη, κατάλληλος για σοβάτισμα και «πεταχτό», μόνο με την προσθήκη νερού

DUROSTICK D-41

Έτοιμος, ρητινούχος σοβάς τελικής στρώσης υδαταπωθητικός

DUROSTICK D-42

Έτοιμος λευκός ινοπλισμένος υδαταπωθητικός σοβάς κοκκομετρίας έως 1,3mm που αντικαθιστά το σοβά βασικής και τελικής στρώσης.

DUROSTICK D-32

Σοβάς πρώιμων αντοχών, εύχρηστος, κρυσταλλικής βάσης, με ισχυρή πρόσφυση και αντοχή για κάθε επισκευή τοιχοποιίας

DUROFIX

Επισκευαστικό πολυμερικό ινοπλισμένο κονίαμα για πάχος έως 60 mm ανά στρώση

DUROSTICK D-55

Επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών μηχανικών αντοχών, για λεπτές επικαλύψεις, από 2-20 mm/στρώση

©2022 Ηλιόχρωμα - το χρώμα στο Ίλιον | FrogWebArt@gmail.com
Gnu